Trafik eğitimine yeni plan geldi

Trafik eğitimine yeni plan geldi

Millî Eğitim Bakanlığı, trafik eğitimini, okul öncesinden başlayarak okul içi ve okul dışı eğitimin nasıl verileceğine ilişkin stratejilerin yer aldığı Trafik Genel Eğitim Planı´nı yayımladı.

Planın sekretaryasını Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yürütecek. Genel Müdür Kemal Şamlıoğlu, konuya ilişkin olarak; Türkiye´de trafik eğitimine ilişkin bir plan hazırlanması ve bu planın ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanması konusunun 1996´da Karayolları Trafik Kanunu´nda yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığına verildiğini ifade etti. Planın yayımlanmasına kadar gelinen süreçte yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Şamlıoğlu, kanun gereği hazırlanan ve 2001´de yürürlüğe konulan önceki planın bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığından bir revizyona gitme kararı aldıklarını belirtti.
Genel Müdürlük olarak üzerinde çalışılan taslağı, ilgili kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına gönderdiklerini aktaran Şamlıoğlu, "25-26 Eylül 2017´de de bu kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, paylaşımlarda bulunduk. Nihayetinde yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucunda Trafik Genel Eğitim Planı´nı tamamladık." ifadelerini kullandı. Şamlıoğlu, "Sekretarya işlerinin Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülecek olmasına rağmen trafik eğitimini Türkiye´de bir kültür haline getirmek adına herkese çok iş düşüyor. Plan, İçişleri Bakanlığından Türk Standartları Enstitüsüne, Türkiye Belediyeler Birliğinden Türk Kızılayına, Diyanet İşleri Başkanlığından TRT´ye, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan üniversitelere kadar oldukça geniş bir kitleye çeşitli sorumluluklar yüklüyor." dedi.
Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının her altı ayda bir tüm illerde plan çerçevesinde yapılan işleri takip edeceğini bildirdi. Bu zamana kadar Türkiye´de trafik eğitimi üzerine yaptıkları çalışmaları daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kemal Şamlıoğlu, "Daha fazla neler yapabiliriz, ülkemizin trafik sorununa çözüm üretmek adına nasıl bir sorumluluk alabiliriz düşüncesiyle yenilikçi adımlar atmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız bu plan ile hem sorumluluğumuz artmakta hem de sorumluluğumuzu paylaşarak, daha yaratıcı ve kalıcı çözümler üretmeye çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.
 
 Planda neler var?
Trafik Genel Eğitim Planı´na göre, tüm illerdeki belediyelerin açmak zorunda olduğu çocuk trafik eğitim parklarında verilen eğitimlerin takibi MEB tarafından yapılacak. Çocuk trafik eğitim parkları yaygınlaştırılacak ve parklarda alanında uzmanlaşmış üniversite mezunu olan veya bu konuda eğitim alan üniversite mezunları sözleşmeli olarak görevlendirilecek.
Bakanlık, çocuk trafik eğitim parklarında uygulanacak eğitim planını hazırlayacak. Öğrenciler, çocuk trafik eğitim parkına götürülmeden önce parklardan nasıl faydalanılacağı konusunda eğitimden geçirilecek. Öncelikle okul öncesi öğrencileri olmak üzere, öğrencilerin trafikte daha görünür olmasını sağlamak için parlak renklerde yansıtıcı malzemeler kullanılan okul çantası, şapka ya da yelek kullanımı teşvik edilecek, bunların velilere ücretsiz dağıtılmasına ilişkin bir kampanya yürütülecek. Okul geçidi görevlisi uygulamasının yaygınlaştırılması ve sıklaştırılması, hatta devamlı kampanya boyutunda yapılması sağlanacak. Bazı ülkelerde "Trafik Devriyesi", "Öğrenci Kılavuzu" adı altında yürütülen, velilerin gönüllü olarak eğitim aldığı, okul gidiş-dönüş saatlerinde çocukların güvenliği için rehberlik yaptığı bir sistemin Türkiye´de de başlatılması sağlanacak.
 
Bisikleti iyi kullanana belge
Bisiklet kullanımı eğitimine daha erken yaşlarda başlanarak, ilkokulda öğrencilere öğretilecek, artan trafik yoğunluğunun yol açtığı olumsuzlukları en aza indirgeyebilmek için bisiklet kullanımı yaygınlaştırılarak, bisiklet yolları yapılması sağlanacak. Bisiklet eğitiminde başarılı olan öğrencilere bisiklet kullanımı ile ilgili belge verilecek. Okullarda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programına trafikte saygılı olunması, kurallara uyulması gerektiğinin eklenmesi ve yapılan tüm trafik ihlallerinde kul hakkına girildiğinin vurgulanması sağlanacak. Okul bahçelerine belediyeler tarafından öğrencilerin oynayacağı trafikle ilgili alanlar oluşturulacak.
Liselerde ise sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersini alan öğrencilere uygulamalı eğitim verilerek, öğrencilerin eğitim sonunda suni solunum göğüs basıncını yapabilecek kapasitede olmaları sağlanacak. 2017-2018 öğretim yılından itibaren 9´uncu sınıflarda uygulamaya konulan sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinden Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru sorulması sağlanacak. Trafik ve sürücülük eğitimi alanında meslek yüksekokulları yaygınlaştırılacak. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarında tüm öğretmen adaylarına trafik ve ilk yardım ile trafik adabı konularında formasyon kazandırılması sağlanacak.
Trafik psikolojisi ile ilgili uzman yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerde bölüm açılması sağlanarak, yurt dışına burslu gönderilecek öğrencilerin eğitim alacakları ders alanları arasına trafik psikolojisi alanının eklenmesi sağlanacak. Trafik psikolojisi konusunda ulaştırma mühendisleri ve psikologlardan oluşacak bir ortak lisansüstü programı açılarak bu programda mühendisler ve psikologların lisans uzmanlıklarının üstüne Trafik Psikolojisi bilgisi eklenecek. Sürücü ve yayalara, engelliler başta olmak üzere, hareket kısıtlılığına sahip bireylerin erişebilirliğinin önündeki engellerin tanıtılması, farklı engellere sahip kişilerle nasıl iletişim kurulabileceği, kullandıkları araç gereçler, ilk yardımda dikkat edilecek hususlar ile trafikteki diğer ihtiyaçlarla ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmeli ve engellilere refakat edecek kişiler için de eğitimler düzenlenecek.
 
Yaparak ve yaşayarak öğrenecekler
Trafik eğitim materyalleri, tüm okulların rahatlıkla ulaşabileceği ve uygulayabileceği araçlar olarak hazırlanacak. Trafik eğitimi için okul aile birliği desteği ile öğretim programı dikkate alınarak, sınıf ortamından çıkılıp trafiğin içinde yaparak ve yaşayarak öğretilecek. Mevcut veya yeni açılacak olan belirli bir metrekarenin üzerindeki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği´nde belirlenen standartlarda çocuk trafik eğitim parkı yapılması, bunun mümkün olmaması halinde parkın minyatürünün yapılması sağlanacak.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri uygulamalı trafik eğitimi için yıl içinde çocuk trafik eğitim parklarında belirli bir takvime göre uygulamalı eğitimden geçirilecek. Sürücü ve yayalara, engelliler başta olmak üzere hareket kısıtlılığına sahip bireylerin erişebilirliğinin önündeki engellerin tanıtılması gibi konularda bilgilendirme eğitimleri verilecek ve engellilere refakat edecek kişilere de eğitimler düzenlenecek.
Üç boyutlu (3D) animasyonlar, görseller, MOBESE kayıtları aracılığıyla kaza anları ve trafikteki örnek davranışlar, sinema salonlarında ücretsiz izletilecek. Böylece insanların günlük yaşantı içinde trafik eğitimine tabi tutulması, trafik kurallarının önemi ile ilgili bilinç altına önemli mesajların verilmesi sağlanacak. Vatandaş ihbar hattı kurularak, trafikte kural dışı davranış sergileyen kişilerin ihbar edilmesinin sağlanması yönünde halkın bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.
9.05.2018 (Haber Merkezi)